Veroorzaakt overmatige schermtijd ADHD?

Veroorzaakt overmatige schermtijd ADHD?

juni 22, 2019 0 Door admin

CBD Olie kan helpen bij ADHD. Lees hoe op MHBioShop.com


Huile de CBD peut aider avec TDAH. Visite HuileCBD.be


Debat blijft woeden over de mogelijke schade van te veel schermtijd, vooral voor kinderen. Recente berichten in de media hebben een verband gesuggereerd tussen de hoeveelheid schermtijd die kinderen ervaren en ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 1,2 . Het is duidelijk dat deze suggestie van groot belang is voor iedereen, vooral voor de ouders, maar dergelijke opvattingen zijn niet zonder hun critici. Sommige gezondheidsregulatoren nemen een voorzichtige houding ten opzichte van dergelijke suggesties 3 , en sommige mediabedrijven, zoals de BBC, die zich inzetten voor de ontwikkeling van digitale platforms, verwoorden een wantrouwende mening 4 . De tegenstrijdige rapporten en opvattingen creëren verwarring en zorgen bij de ouders, dus het is belangrijk om naar het bewijsmateriaal te kijken; onderzoeken of er duidelijke antwoorden zijn en, net zo belangrijk, wat zijn de vragen die moeten worden gesteld?

Focus op de vraag of blootstelling aan schermtijd het ene of het andere specifieke probleem veroorzaakt, het maakt zeker een goede kop, en zorgt ervoor dat mensen over het probleem praten, maar dit kan het debat feitelijk richten op misleidende gebieden of een intellectuele doodlopende weg. Analyse van wat wel en niet kan worden geconcludeerd uit een studie, kan deze problemen illustreren en alternatieve en relevantere vragen stellen, alvorens het debat voort te zetten en de thema’s en belangrijke kwesties in de literatuur proberen te isoleren.

Een recent onderzoek leidde tot een aanzienlijke discussie in de media over de verbanden tussen de schermtijd en de ontwikkeling van ADHD 5 . In deze studie werd een gemiddelde van ongeveer anderhalf uur per dag beeldschermtijd gevonden bij een grote steekproef van drie tot vijf jaar oude kinderen. Zodra de schermtijd twee uur per dag overschreed, waren er ‘klinisch significante’ hogere niveaus van externaliserend gedrag en aandachtsproblemen – gedragingen die sterk lijken op die genoteerd met ADHD. Het verband tussen het scherm de tijd en deze symptomen was sterker dan voor enig ander gemeten factor, waaronder die van het ouderschap van stress , die mij en mijn collega heb gevonden om een belangrijke voorspeller van gedragsproblemen bij kinderen 6 zijn.

Voordat we de interpretatie van dit onderzoek in de media bekritiseren, moet worden opgemerkt dat dit een goede studie was. Het roept vragen op over de psychologische veiligheid van te veel schermtijd, maar beweert niet dat de schermtijd ADHD veroorzaakt. Naar aanleiding van de wijdverspreide bezorgdheid over de implicaties van de bevindingen van dit onderzoek, is het de moeite waard om te onderzoeken wat echt belangrijk was in de studie en wat er misleidend kan zijn met de dekking.

De studie toonde een verband aan tussen de schermtijd en sommige gedragingen die verband houden met ADHD. Nu is een verzameling gedrag geassocieerd met ADHD niet hetzelfde als ADHD zelf, wat belangrijk is om te onthouden. Een aandoening wordt gedefinieerd door de min of meer constante combinatie van een reeks symptomen, niet één of twee symptomen die los van elkaar kunnen voorkomen. Om te zeggen dat individueel gedrag in verband met ADHD ADHD is, mist het punt – dit gedrag kan deel uitmaken van hun eigen cluster dat verband houdt met schermtijdproblemen, en om ze te bekijken in de context van ADHD kan dit debat verkeerd interpreteren. Een tijdsprobleem op het scherm lijkt misschien een beetje op ADHD, maar het kan in feite zijn eigen probleem zijn – een nieuw probleem voor de digitale generatie.

We moeten ook duidelijk zijn dat de studie geen causaal verband aantoonde tussen schermtijd en probleemgedrag, ADHD-gerelateerd of niet – wat betekent dat we niet kunnen concluderen dat excessieve schermtijd alleen ADHD (of iets anders) uit deze gegevens veroorzaakt. We moeten echter wel verstandig zijn en erkennen dat sommige dingen gewoon niet met experimentele middelen kunnen worden vastgesteld. We kunnen de schermtijd niet manipuleren om te zien of het ADHD kan produceren: een, het is onethisch; en, twee, het is te moeilijk. Dat gezegd hebbende, is experimenteel aangetoond dat het verminderen van de schermtijd depressie 7 vermindert, dus deze kritiek verliest een deel van zijn gewicht wanneer het in de ronde van wetenschappelijke mogelijkheden wordt genomen.

Een ander beeld van deze gegevens is dat mensen met ADHD vaker schermen gebruiken – of het kan zijn dat de relatie in beide richtingen gaat 8 . Natuurlijk kunnen we elke interpretatie van dergelijke correlationele gegevens plaatsen om aan onze eigen vooroordelen te voldoen, maar we moeten overwegen welke interpretaties waarschijnlijker zijn. Als alternatief kunnen we suggereren dat een ‘andere factor’ leidt tot zowel ADHD als het toegenomen gebruik van schermen. Dus, wat zou een derde factor zijn die zowel de schermtijd als de geestelijke gezondheidsproblemen beheersen? ‘De geest van de tijd’ is gesuggereerd 9 – maar dit voegt een niet-gedefinieerd concept toe aan een ongedefinieerde relatie en is nauwelijks nuttig om het debat vooruit te helpen.

Een meer praktisch en definieerbaar probleem om te overwegen, in verband met dit onderzoek 5 , is de betekenis van ‘schermtijd’. In de studie werd een maatstaf van het ouderlijk rapport van deze variabele gebruikt, maar zijn dergelijke subjectieve metingen betrouwbaar of zijn ze de belangrijkste te nemen maatregelen? Is schermtijd een maatstaf voor een andere, meer belangrijke variabele, zoals digitale afhankelijkheid? Ook heeft de studie alle schermtijd bij de deelnemende kinderen opgeteld bij elkaar – tv, computers, sociale media, enz. – het is echter niet duidelijk dat deze verschillende vormen van schermtijd dezelfde effecten hebben als een andere. Hier is wat uitpakken nodig. Het kan zijn dat TV nog steeds ‘sociaal’ is, op een manier die sociale media niet is – en dit kan een verschil maken voor de resultaten.

Als de interpretatieve problemen met betrekking tot deze studie uit de weg zijn geruimd, is het erg belangrijk om op te merken dat het weghalen van één studie niet de hele bewijsbasis zal vernietigen, en het beschouwen van de totaliteit van het bewijsmateriaal is van cruciaal belang. Geen enkele studie kan zulke grote vragen beantwoorden en de bovenstaande studie heeft behulpzaam bijgedragen aan een belangrijk debat. Zijn er naast deze studie nog andere redenen om aan te nemen dat de schermtijd samenhangt met (of zelfs oorzaken van) gedrags- en cognitieve problemen?

In feite zijn er tal van studies die een verband aantonen tussen ‘persoonlijke’ schermtijd (die niet geassocieerd is met werk) en slechtere mentale en fysieke gezondheid – met name met betrekking tot de effecten op aandacht en impulsiviteit 10 , inclusief enkele experimentele demonstraties uit mijn eigen lab 11 . Een andere rimpel om te overwegen is dat deze studies suggereren dat het misschien niet per se screen time is, maar dat de screeningtijden van de schadelijke psychologische effecten voor een persoon kunnen zijn, die vervolgens worden geassocieerd met gedragsproblemen – dat wil zeggen, schermtijd is een proxy-maat voor digitale afhankelijkheid. Desalniettemin ondersteunen deze soorten gegevens de conclusie dat de schermtijd gerelateerd kan worden aan symptomen die doen denken aan ADHD (maar niet noodzakelijkerwijs ADHD betekent), zoals aandachtsproblemen en impulsiviteit. Een beeld versterkt door bevindingen die aantonen dat veranderingen in de frontale cortex geassocieerd zijn met buitensporige schermtijd – een hersengebied dat betrokken is bij dergelijke cognitieve en gedragscontrolekwesties 12 . Het is belangrijk om te benadrukken dat deze associaties misschien niet van toepassing zijn op werkgerelateerde schermtijd, hoewel het onduidelijk is of deze categorie ook gebruik voor educatieve doeleinden omvat, die van invloed kunnen zijn op kinderen. Zeker, de OESO suggereerde dat verhoogde niveaus van ICT in de klas correleren met toegenomen gedragsproblemen 13 .

Als we de gruwel van een verband tussen schermtijd en dergelijke gedragsproblemen willen accepteren – en even nadenken over de implicaties van het vermeende feit dat de grootste ontwikkeling van de eenentwintigste eeuw kinderen in diepgaande en schadelijke situaties kan schaden, mogelijk onomkeerbare manieren – wat veroorzaakt deze schade dan? Is het een kwestie van neurologische schade 12 , mogelijk gemedieerd door hormonale factoren, veroorzaakt door stress door digitale terugtrekking? Of zijn er geleerde effecten van blootstelling aan schermen die deze gedrags- en cognitieve veranderingen produceren?

De studie in vraag 5 suggereert een mogelijke ‘socialisatie’-oplossing voor het probleem. Een beschermende factor tegen de negatieve effecten van schermtijd bleek gestructureerde activiteit te zijn, geen enkele oude activiteit, maar twee uur per week georganiseerde games / sport in een sociale context 5 . Misschien is het het gebrek aan structuur of routine, als gevolg van te veel solo-schermtijd, waardoor het ADHD-achtige gedrag wordt waargenomen voor kinderen die lange tijd schermen gebruiken? Een soortgelijke verklaring kan ten grondslag liggen aan de effecten van initiatieven zoals ontbijtclubs – die gebaseerd zijn op speculaties over wat verschillende voedingsstoffen doen om te kunnen waarnemen , het kan zijn dat ze kinderen alleen maar beter sociaal maken! Zeker, dit is het uitgangspunt van de Daily Living Skills-scholen voor kinderen met ASS. Het kan hetzelfde zijn voor gedrags- en cognitieve problemen in verband met digitale schermen.

Het is ook de moeite waard om te overwegen dat blootstelling aan directe, in tegenstelling tot uitgestelde, resultaten de oorzaak is van latere impulsiviteit bij ratten 14 (let op het woord – omdat dit experimenteel bewijs is). Blootstelling aan directe uitkomsten, in fase één, bleek in fase 2 een grotere impulsiviteit te produceren dan eerdere blootstelling aan uitgestelde resultaten. Een kenmerk van een bepaalde schermtijd is deze directheid van de uitkomst – die mogelijk een onvermogen veroorzaakt om vertragingen te tolereren.

Deze korte meditatie over de mogelijke schade aan de schermtijd en de oorzaken daarvan, werpt een scherper contrast op de werkelijke mogelijkheden van een sigarettenachtige oorzaak van schade voor de jeugd. Dit betekent niet dat de schermtijd ADHD veroorzaakt, maar het kan wel eens iets anders veroorzaken – een nieuw probleem dat we nog niet eerder hebben gezien. Het bewijs groeit en dit probleem negeren of de resultaten van een enkele studie betwisten, zal het niet laten verdwijnen.

Referenties

1. The Wall Street Journal (17.6.19). Heeft uw kind te veel tijd online doorgebracht? Hier maak je je zorgen om. https://www.wsj.com/articles/does-your-kid-spend-too-much-time-online-heres-when-to-worry-11560763804.

2. ABC-nieuws (17.4.19). Meer schermtijd gekoppeld aan een hoger risico op ADHD bij kinderen in de kleuterklas. https://abcnews.go.com/Health/screen-time-linked-higher-risk-ADHD-preschool-aged/story?id=62429157

3. Viner, R., Davie, M., & Firth, A. (2019). De gezondheidseffecten van schermtijd: een gids voor artsen en ouders. Royal College of Paediatrics and Child Health

4. BBC (4.1.19). Maak je geen zorgen over het gebruik van kinderen op het scherm, vertelde de ouders. https://www.bbc.co.uk/news/health-46749232

5. Tamana, SK, Ezeugwu, V., Chikuma, J., Lefebvre, DL, Azad, MB, Moraes, TJ, … & Dick, BD (2019). Schermtijd is geassocieerd met onoplettendheidsproblemen bij kleuters: resultaten van de CHILD-geboortecohortstudie. PLOS ONE, 14 (4), e0213995.

6. Osborne, LA, & Reed, P. (2009). De relatie tussen opvoedstress en gedragsproblemen bij kinderen met autistische spectrumstoornissen. Uitzonderlijke kinderen, 76 (1), 54-73.

7. Hunt, MG, Marx, R., Lipson, C., & Young, J. (2018). Nooit meer FOMO: het beperken van sociale media vermindert eenzaamheid en depressie. Journal of Social and Clinical Psychology, 37 (10), 751-768.

8. Gentile, DA, Swing, EL, Lim, CG, & Khoo, A. (2012). Videospel, aandachtsproblemen en impulsiviteit: aanwijzingen voor tweerichtingsoorzaken. Psychologie van populaire mediacultuur, 1 (1), 62.

9. El Mundo (8.4.19) El gran ‘show’ del yo: por que las rosales sociales nos vuelven más narcisistas. https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/04/08/5ca7475921efa036298b45ee.html

10. Ding, WN, Sun, JH, Sun, YW, Chen, X., Zhou, Y., Zhuang, ZG, … & Du, YS (2014). Trage impulsiviteit en verminderde functie van inhibitie van de prefrontale impuls bij adolescenten met internetgamerverslaving geopenbaard door een Go / No-Go fMRI-onderzoek. Gedrags- en hersenfuncties, 10 (1), 20.

11. Reed, P., Osborne, LA, Romano, M., en Truzoli, R. (2015). Hogere impulsiviteit na blootstelling aan internet voor personen met hoge maar niet lage niveaus van zelfgerapporteerd problematisch internetgedrag. Computers in menselijk gedrag, 49, 512-516.

12. Bae, S., Han, DH, Kim, SM, Shi, X., & Renshaw, PF (2016). Neurochemische correlaten van internetgames in adolescenten met Attention Deficit Hyperactivity Disorder: een protonenmagnetische resonantiespectroscopie (MRS) -studie. Psychiatry Research: Neuroimaging, 254, 10-17.

13. Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. (2015). Nieuwe aanpak nodig om het potentieel van technologie op scholen te realiseren. http://www.oecd.org/education/new-approach-needed-to-deliver-on-technologys-potential-in-schools.htm

14. Stein, JS, Johnson, PS, Renda, CR, Smits, RR, Liston, KJ, Shahan, TA en Madden, GJ (2013). Vroegtijdige en langdurige blootstelling aan beloningsvertraging: effecten op impulsieve keuze en alcohol zelf toediening bij mannelijke ratten. Experimentele en klinische psychofarmacologie, 21 (2), 172.


CBD Olie kan helpen bij ADHD. Lees hoe op MHBioShop.com


Huile de CBD peut aider avec TDAH. Visite HuileCBD.be


Lees meer