Verfijning en testen van interventies om ADHD-behandelingseffecten te ondersteunen bij instellingen en ontwikkelingsovergangen (R34 vereist klinisch onderzoek)

februari 24, 2019 0 Door admin

CBD Olie kan helpen bij ADHD. Lees hoe op MHBioShop.com


Huile de CBD peut aider avec TDAH. Visite HuileCBD.be


Afdeling Gezondheid en Human Services

Deelnemende organisatie (s)

National Institutes of Health (

NIH

)

Onderdelen van deelnemende organisaties

Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid ( NIMH )

Financieringskans Titel

Verfijning en testen van interventies om ADHD-behandelingseffecten te ondersteunen bij instellingen en ontwikkelingsovergangen (R34 vereist klinisch onderzoek)

Funding Aankondiging (FOA) Nummer

RFA-MH-20-100

Companion Funding Opportunity

Geen

Catalogus van Federal Domestic Assistance (CFDA) Nummer (s)

93,242

Financiering Opportunity Doel

NIMH zoekt naar aanvragen voor pilootprojecten om de voorlopige effectiviteit te evalueren van versterkte of gemodificeerde interventies gericht op het bevorderen van aanhoudende verbetering van aandachtstekort / hyperactiviteitsstoornis (ADHD) symptomen en functionele stoornissen tussen instellingen en overgangen bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen. De nadruk ligt op proeven die verder gaan dan het zoeken naar incrementele winst in interventie-effecten, en in plaats daarvan een theoriegestuurde, empirische benadering volgen voor het toepassen van wijzigingen die een significante en blijvende invloed op het functioneren zullen hebben. In deze pilotfase van effectiviteitsonderzoek moet de test worden ontworpen om de haalbaarheid, verdraagbaarheid, aanvaardbaarheid, veiligheid en potentiële effectiviteit van de aanpak te evalueren; om aan te geven of de interventie het (de) doelmechanisme (s) betreft waarvan verondersteld wordt dat ze ten grondslag liggen aan de interventie-effecten; en om noodzakelijke voorlopige gegevens te verkrijgen als een eerste vereiste voor een grootschalig, definitief onderzoek naar de effectiviteit.

Open Datum (Vroegste Aanmeldingsdatum)

01 april 2019

Letter of Intent Vervaldatum (en)

Deadline (s) van toepassing

1 mei 2019 en 15 november 2019, tegen 17:00 lokale tijd van de aanvragende organisatie. Alle soorten niet-AIDS-toepassingen waarvoor deze aankondiging van financieringsmogelijkheid is toegestaan, zijn op deze data verschuldigd.

Er worden geen late aanvragen geaccepteerd voor deze aankondiging van de financieringsmogelijkheid.

Aanvragers worden aangemoedigd om vroegtijdig van toepassing te zijn om voldoende tijd te krijgen om correcties aan te brengen in fouten die in de aanvraag zijn gevonden tijdens het indieningsproces tegen de vervaldatum.

AIDS Application Due Date (s)

Niet toepasbaar

Advies van de Raad van Advies

Oktober 2019, mei 2020

Eerste startdatum

December 2019, juli 2020

uiterste houdbaarheidsdatum

16 november 2019

Vervaldatums voor EO 12372

Niet toepasbaar

Vereiste applicatie-instructies

Het is van cruciaal belang dat aanvragers de instructies in de Research (R) -instructies in de

SF424 (R & R) Toepassingsgids

, behalve waar anders wordt opgedragen (in deze FOA of in een mededeling van

NIH Gids voor subsidies en contracten

).

Conformiteit met alle vereisten (zowel in de Application Guide als de FOA) is vereist en wordt strikt gehandhaafd. Aanvragers moeten alle toepassingsinstructies in de Toepassingsgids lezen en volgen, evenals alle programma-specifieke instructies die worden vermeld in Sectie IV . Wanneer de programmaspecifieke instructies afwijken van die in de Toepassingsgids, volgt u de programma-specifieke instructies.

Aanvragen die niet aan deze instructies voldoen, kunnen worden uitgesteld of worden niet geaccepteerd voor beoordeling.

Er zijn verschillende opties beschikbaar om uw aanvraag via Grants.gov in te dienen bij de partners van NIH en de afdeling Gezondheid en Human Services. U moet een van deze inzendopties gebruiken om toegang te krijgen tot de aanvraagformulieren voor deze mogelijkheid.

 1. Gebruik het NIH ASSIST-systeem om uw aanvraag online voor te bereiden, in te dienen en bij te houden.
 2. Gebruik een institutionele systeem-naar-systeem (S2S) -oplossing om uw toepassing voor te bereiden en in te dienen bij Grants.gov en eRA Commons om uw toepassing bij te houden. Neem contact op met uw institutionele ambtenaren over de beschikbaarheid.
 3. Gebruik Grants.gov- werkruimte om uw aanvraag en eRA Commons voor te bereiden en in te dienen om uw toepassing bij te houden.
 4. Inhoudsopgave

Doel?

NIMH zoekt naar aanvragen voor pilootprojecten om de voorlopige effectiviteit te evalueren van versterkte of gemodificeerde interventies gericht op het bevorderen van aanhoudende verbetering van aandachtstekort / hyperactiviteitsstoornis (ADHD) symptomen en functionele stoornissen tussen instellingen en overgangen bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen. De nadruk ligt op proeven die verder gaan dan het zoeken naar incrementele winst in interventie-effecten, en in plaats daarvan een theoriegestuurde, empirische benadering volgen voor het toepassen van wijzigingen die een significante en blijvende invloed op het functioneren zullen hebben. In deze pilotfase van effectiviteitsonderzoek moet de test worden ontworpen om de haalbaarheid, verdraagbaarheid, aanvaardbaarheid, veiligheid en potentiële effectiviteit van de aanpak te evalueren; om aan te geven of de interventie het (de) doelmechanisme (s) betreft waarvan verondersteld wordt dat ze ten grondslag liggen aan de interventie-effecten; en om noodzakelijke voorlopige gegevens te verkrijgen als een eerste vereiste voor een grootschalig, definitief onderzoek naar de effectiviteit.

motivering
Deze aankondiging van de financieringsmogelijkheid (FOA) is gebaseerd op longitudinaal onderzoek dat aantoont dat mensen met ADHD in de loop van hun levensduur significant verslechterd zijn in vergelijking met personen zonder ADHD, ongeacht interventies die tijdens de kindertijd of adolescentie zijn ontvangen. Hoewel evidence-based behandelingen (EBT’s) voor ADHD bestaan, richten deze interventies zich meestal op acute symptomen (meestal tijdens de kindertijd), houden ze zich niet aan de chronische aard van ADHD en worden ze geassocieerd met interventie-effecten die in de loop van de tijd verdwijnen. Het aanhoudend gebruik van interventies en het handhaven van de behandelingswinsten worden belemmerd door: (1) het niet-behandelen van belangrijke overgangen in termen van veranderingen in instellingen, veranderingen in zorgteams en aanbieders en toename van functionele, interpersoonlijke en cognitieve eisen; (2) het gebrek aan optimalisatie van interventie-interventies en strategieën ter bevordering van de generalisatie van winsten in academische en sociale settings; (3) onvoldoende strategieën om langdurig gebruik van vaardigheden of therapietrouw in de tijd te bevorderen; en (4) onvoldoende aandacht voor het ontstaan ​​van co-voorkomende stoornissen. Aanpasbare factoren die verband houden met de aanhoudende invloed van ADHD-interventies (bijv. Interventiedosis, duur, modaliteit, volgorde) en het langetermijntraject van ADHD-symptomen en stoornissen (bijv. Mate van monitoring door ouders, academische prestaties, onderlinge relaties tussen leeftijdsgenoten, samen optredende factoren) voorwaarden) zijn in de literatuur geïdentificeerd, maar er bestaan ​​geen evidence-supported strategieën voor het afstemmen van interventies op de ontwikkeling op basis van deze doelen.

Onderzoekscope en doelstellingen

Het doel van deze FOA is om pilotstudies aan te moedigen om de voorlopige effectiviteit van verbeterde of gewijzigde interventies te beoordelen die zijn ontworpen om een ​​verbeterde en aanhoudende verbetering van ADHD-symptomen en functionele beperkingen te bevorderen bij verschillende settings en overgangen bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. De nadruk ligt op proeven die verder gaan dan het zoeken naar incrementele winst in interventie-effecten, en in plaats daarvan een theoriegestuurde, empirische benadering volgen voor het toepassen van wijzigingen die een significante en blijvende invloed op het functioneren zullen hebben. In deze proeffase van effectiviteitsonderzoek moet de proef worden ontworpen om de haalbaarheid, verdraagbaarheid, aanvaardbaarheid, veiligheid en potentiële effectiviteit van de aanpak te evalueren en om noodzakelijke voorlopige gegevens te verkrijgen als een eerste vereiste voor een grotere, definitieve doeltreffendheid. trial. In overeenstemming met de NIMH experimentele therapeutische benadering, is deze FOA bedoeld ter ondersteuning van onderzoeken die niet alleen de interventie-effecten op uitkomsten van interesse testen, maar ook inzicht verschaffen in de werkingsmechanismen van de interventie. Als zodanig moet de reikwijdte van het werk specificatie bevatten van het interventiedoelwerkmechanisme (n) en de beoordeling van interventie-geïnduceerde veranderingen in het veronderstelde doelmechanisme (de vermoedelijke doelmechanismen) die verantwoordelijk zijn voor de interventie-uitkomsten (zie de NIMH Clinical Trials- webpagina voor Extra informatie).

Interventie-vergrotings-, aanpassings- en afstemmingsstrategieën kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Augmentaties die moderators van behandelingsreacties behandelen (dwz voor groepen die minder vaak reageren op acute behandeling of die mogelijk een vorm van voortdurende interventie nodig hebben)
 • Aanpassingen die bemiddelaars of responsmechanismen aanpakken die kunnen worden geassocieerd met verbeterde en aanhoudende vermindering van symptomen en beperkingen
 • Augmentaties en aanpassingen gericht op symptomen, stoornissen en comorbiditeiten die blijven bestaan ​​na de acute interventieperiode
 • Strategieën die de proactieve identificatie en behandeling van opkomende comorbiditeiten in de ontwikkeling ondersteunen
 • Aanpassingen die de veralgemening van vaardigheden over verschillende instellingen en ontwikkelingsovergangen bevorderen
 • Augmentaties, aanpassingen en afstemmingsstrategieën die duurzame aanhankelijkheid aan psychosociale (bijv. Gebruik van vaardigheden) en farmacologische interventies (dat wil zeggen, gepast gebruik van medicatie en therapietrouw) over instellingen en overgangen bevorderen
 • Voorschrijvende benaderingen voor het afstemmen van de intensiteit en focus van de interventie op de ernst van de klinische presentatie, ontwikkelingsbehoeften van de patiënt, de mogelijkheden van de interventie-agent (dwz ouder, leraar, leverancier, individu met ADHD) en milieueisen

NIMH moedigt een implementatiegericht model van interventie en dienstenontwerp en -testen aan dat rekening houdt met het perspectief van relevante belanghebbenden (bijv. Patiënten, leveranciers, beheerders, betalers) en de belangrijkste kenmerken van de instellingen die bedoeld zijn om geoptimaliseerde interventies op het gebied van de geestelijke gezondheid te implementeren. Deze aandacht voor de perspectieven van de eindgebruiker en de kenmerken van de beoogde klinische, gemeenschaps- en / of schoolpraktijkinstellingen is bedoeld om ervoor te zorgen dat de resulterende interventies en dienstverleningsstrategieën aanvaardbaar zijn voor consumenten en aanbieders, om ervoor te zorgen dat de benaderingen haalbaar en schaalbaar zijn in de instellingen waar individuen typisch worden bediend en om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten bruikbaar zijn voor eindgebruikers. Dienovereenkomstig stimuleert deze FOA ontwikkeling en testen in de praktijk van de gemeenschap (bijvoorbeeld bij typische patiënten en zorgverleners). Studies die worden uitgevoerd in gemeenschapsinstellingen en in instellingen die interventies in academische omgevingen voorstellen, moeten plannen bevatten voor substantiële input van belanghebbenden en eindgebruikers gedurende het hele proces.

Nieuwe toepassingen van technologie kunnen bijzonder nuttig zijn bij het ontwerpen en testen van schaalbare, serviceklare ingrepen en het bevorderen van aanhoudende behandelingseffecten. Toepassingen van technologie kunnen zijn: door technologie ondersteunde zelfcontrole of passieve bewaking om veranderingen in de ernst van de symptomen, functionele beperkingen of therapietrouw te detecteren; mobiele gezondheidsbenaderingen ter bevordering van vaardigheden tussen sessies – gebruik of lever in-the-minute, just-in-time interventies; of clinicusgerichte toepassingen om op metingen gebaseerde zorg te vergemakkelijken en de implementatie van op onderzoek gebaseerde interventies (zie NOT-MH-18-031 ; Notice of Information: Hoge prioriteitsgebieden van NIMH voor onderzoek naar digitale gezondheidstechnologie om beoordeling vooraf , detectie, Preventie, behandeling en levering van diensten voor psychische aandoeningen).

Effectieve preventie en behandeling van geestesziekten hebben het potentieel om morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met opzettelijke verwonding te verminderen (dwz zelfmoordpogingen en sterfgevallen, zie: www.suicide-research-agenda.org ). Gebrek aan aandacht voor de beoordeling van deze uitkomsten heeft ons begrip beperkt van de mate waarin effectieve interventies op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg profylaxe zouden kunnen bieden. Waar mogelijk en gepast, moedigt NIMH interventieonderzoek aan dat de beoordeling van suïcidaal gedrag omvat om inzicht te krijgen in hoe effectieve preventie en behandeling van psychische stoornissen van invloed kunnen zijn op relevante zelfmoordresultaten.

Informatie over de missie, het strategisch plan en onderzoeksinteresses van het NIMH is te vinden op de NIMH-website . Aanvragers worden sterk aangemoedigd om deze informatie samen met de verstrekte gegevens op de webpagina van NIMH Clinical Trials te bekijken .

Potentiële aanvragers worden ook sterk aangemoedigd om zo snel mogelijk overleg te plegen met NIH-personeel bij het ontwikkelen van plannen voor een toepassing (zie Wetenschappelijke / onderzoekcontacten, Sectie VII ). Dit vroege contact biedt de gelegenheid om het beleid en de richtlijnen van de NIH te verduidelijken en om vast te stellen of het voorgestelde project in overeenstemming is met de prioriteiten van het NIMH-programma en de doelen van deze FOA.

  Financieringsinstrument

  Subsidie: een ondersteuningsmechanisme dat geld, eigendom of beide verstrekt aan een in aanmerking komende entiteit voor het uitvoeren van een goedgekeurd project of een goedgekeurde activiteit.

  Toegepaste applicatietypen

  nieuwe

  Opnieuw indienen

  De OER-woordenlijst en de SF424 (R & R) -aanbiedinggids bevatten details over deze soorten toepassingen.

  Beschikbare fondsen en verwachte aantal prijzen

  NIMH is van plan $ 1,4 miljoen directe kosten te maken in FY2020 om 5-6 awards te financieren

  Award budget

  Directe kosten zijn beperkt tot $ 450.000 tijdens de R34-projectperiode, met niet meer dan $ 225.000 aan directe kosten toegestaan ​​in een enkel jaar.

   Award Projectperiode

   De totale projectperiode voor een aanvraag ingediend in reactie op deze financieringsmogelijkheid mag niet langer zijn dan drie jaar.

    NIH verleent beleid zoals beschreven in de

    Beleidsverklaring NIH-subsidies

    is van toepassing op de ingediende aanvragen en de toekenningen van deze FOA.

    1. In aanmerking komende aanvragers

    In aanmerking komende organisaties

    Instellingen voor hoger onderwijs

    • Openbare / door de staat gecontroleerde instellingen voor hoger onderwijs
    • Privé-instellingen voor hoger onderwijs

    De volgende typen hogeronderwijsinstellingen worden altijd aangemoedigd om NIH-ondersteuning aan te vragen als openbare of particuliere instellingen voor hoger onderwijs:

    • Latijns-Amerikaanse instellingen
    • Historisch Black Hogescholen en Universiteiten (HBCUs)
    • Tribally Controlled Colleges and Universities (TCCU’s)
    • Alaska inheemse en inheemse Hawaiiaanse dienende instellingen
    • Asian American Native American Pacific Islander Serving Institutions (AANAPISIs)

    Non-profitorganisaties Anders dan instellingen voor hoger onderwijs

    • Non-profitorganisaties met 501 (c) (3) IRS-status (anders dan instellingen voor hoger onderwijs)
    • Non-profitorganisaties zonder 501 (c) (3) IRS-status (anders dan instellingen voor hoger onderwijs)

    For-profit-organisaties

    • Kleine bedrijven
    • For-profit-organisaties (anders dan kleine bedrijven)

    overheden

    • Overheden
    • County regeringen
    • Stads- of Township-regeringen
    • Speciale districtsregeringen
    • Indiase / Indiaanse tribale regeringen (federaal erkend)
    • Indiase / Native American Tribal-regeringen (andere dan federaal erkend)
    • In aanmerking komende agentschappen van de federale overheid
    • Amerikaanse territorium of bezit

    anders

    • Onafhankelijke schooldistricten
    • Publieke huisvestingsautoriteiten / Indiase huisvestingsautoriteiten
    • Native American Tribal Organizations (andere dan federaal erkende stammenregeringen)
    • Op geloof gebaseerde of in de gemeenschap gevestigde organisaties
    • Regionale organisaties
    • Niet-binnenlandse (niet-Amerikaanse) entiteiten (buitenlandse instellingen)

    Buitenlandse instellingen

    Niet-binnenlandse (niet-Amerikaanse) entiteiten (buitenlandse instellingen) komen in aanmerking voor toepassing

    Niet-binnenlandse (niet-Amerikaanse) componenten van Amerikaanse organisaties komen in aanmerking voor toepassing.

    Vereiste registraties

    Aanvragende organisaties

    Aanvragende organisaties moeten de volgende registraties voltooien en onderhouden zoals beschreven in de Toepassingsgids voor de SF 424 (R & R) om in aanmerking te komen voor het aanvragen of ontvangen van een award. Alle registraties moeten worden voltooid voordat de aanvraag wordt ingediend. Registratie kan 6 weken of langer duren, dus aanvragers moeten het registratieproces zo snel mogelijk beginnen. Het NIH-beleid inzake te late indiening van subsidieaanvragen vermeldt dat het niet voltooien van registraties voorafgaand aan een vervaldatum geen geldige reden is voor een late indiening.

    • Dun and Bradstreet Universal Numbering System (DUNS) – Alle registraties vereisen dat aanvragers een DUNS-nummer krijgen. Na het verkrijgen van een DUNS-nummer kunnen aanvragers zowel SAM- als eRA Commons-registraties starten. Hetzelfde DUNS-nummer moet worden gebruikt voor alle registraties, evenals voor de subsidieaanvraag.
    • System for Award Management (SAM) (voorheen CCR) – Aanvragers moeten een actieve registratie voltooien en behouden, die ten minste jaarlijks moet worden vernieuwd. Het verlengingsproces kan evenveel tijd kosten als de eerste registratie. SAM-registratie omvat de toewijzing van een handels- en overheidsentiteitscategorie (CAGE) voor binnenlandse organisaties waaraan nog geen CAGE-code is toegewezen.
    • eRA Commons – Aanvragers moeten een actief DUNS-nummer en SAM-registratie hebben om de registratie van de eRA Commons te voltooien. Organisaties kunnen zich bij de eRA Commons registreren terwijl ze bezig zijn met het verwerken van hun SAM- of Grants.gov-registratie. eRA Commons vereist dat organisaties ten minste één ondertekeningsambtenaar (SO) en ten minste één programmadirecteur / hoofdonderzoeker (PD / PI) -account identificeren om een ​​aanvraag in te dienen.
    • Grants.gov – Aanvragers moeten een actief DUNS-nummer en SAM-registratie hebben om de Grants.gov-registratie te voltooien.

    Programmadirecteuren / hoofdonderzoekers (PD (s) / PI (s))

    Alle PD (s) / PI (s) moeten een eRA Commons-account hebben. PD (s) / PI (‘s) moeten samenwerken met hun organisatieambtenaren om een ​​nieuw account aan te maken of om hun bestaande account aan de aanvragende organisatie in eRA Commons te koppelen. Als de PD / PI ook de organisatorische ondertekeningsfunctionaris is, moeten deze twee verschillende eRA Commons-accounts hebben, één voor elke rol. Het verkrijgen van een eRA Commons-account kan tot 2 weken duren.

    In aanmerking komende personen (programmadirecteur / hoofdonderzoeker)

    Elke persoon (personen) met de vaardigheden, kennis en middelen die nodig zijn om het voorgestelde onderzoek uit te voeren als de programmadirecteur (en) / hoofdonderzoeker (s) (PD (s) / PI (s)) wordt uitgenodigd om met zijn / haar organisatie om een ​​aanvraag voor ondersteuning te ontwikkelen. Personen uit ondervertegenwoordigde raciale en etnische groepen evenals personen met een handicap worden altijd aangemoedigd om NIH-ondersteuning aan te vragen.

    Voor instellingen / organisaties die meerdere PD’s / PI’s voorstellen, gaat u naar de Multiple Program Director / Principal Investigator Policy and submission details in de Senior / Key Person Profile (Expanded) Component van de SF424 (R & R) Application Guide.

    3. Aanvullende informatie over geschiktheid

    Aanvragende organisaties kunnen meer dan één aanvraag indienen, op voorwaarde dat elke aanvraag wetenschappelijk onderscheiden is.

    De NIH accepteert niet tegelijkertijd dubbele of sterk overlappende applicaties die worden beoordeeld. Dit betekent dat de NIH niet zal accepteren:

    • Een nieuwe (A0) -toepassing die wordt ingediend vóór de uitgifte van de samenvattingsverklaring uit de beoordeling van een overlappende nieuwe aanvraag (A0) of opnieuw ingediende aanvraag (A1).
    • Een aanvraag voor opnieuw verzenden (A1) die is ingediend vóór de uitgifte van de samenvattende verklaring van de beoordeling van de vorige nieuwe (A0) -toepassing.
    • Een applicatie die aanzienlijke overlap heeft met een andere applicatie in afwachting van de aantrekkingskracht van de initiële peer review (zie NOT-OD-11-101 )

    1. Een aanvraagpakket aanvragen

    Het aanvraagformulierenpakket dat specifiek is voor deze opportunity moet toegankelijk zijn via ASSIST, Grants.gov Workspace of een institutionele systeem-systeemoplossing. Links die moeten worden toegepast met ASSIST of Grants.gov Workspace zijn beschikbaar in deel 1 van deze FOA. Raadpleeg uw administratiekantoor voor instructies als u van plan bent om een ​​systeem-systeem-systeemoplossing te gebruiken.

    2. Inhoud en vorm van aanvraagverzending

    Het is van cruciaal belang dat aanvragers de instructies in de Research (R) -instructies in de

    SF424 (R & R) Toepassingsgids

    behalve als dit wordt aangegeven in deze aankondiging van de financieringsmogelijkheid om iets anders te doen. Conformiteit met de vereisten in de Toepassingsgids is vereist en strikt gehandhaafd. Aanvragen die niet in overeenstemming zijn met deze instructies kunnen worden uitgesteld of worden niet geaccepteerd voor beoordeling.

    Ga naar Frequently Asked Questions – Application Guide, Electronic Submission of Grant Applications voor informatie over het indienen en ontvangen van aanvragen .

    Letter of Intent

    Hoewel een intentieverklaring niet vereist is, niet bindend is en niet wordt gebruikt voor de beoordeling van een volgende aanvraag, biedt de informatie die deze bevat IC-personeel de mogelijkheid om de potentiële werklast van beoordelingen te schatten en de beoordeling te plannen.

    Op de datum die wordt vermeld in Deel 1. Overzicht Informatie, wordt aan aspirant-aanvragers gevraagd een intentieverklaring in te dienen die de volgende informatie bevat:

    • Beschrijvende titel van voorgestelde activiteit
    • Naam (namen), adres (sen) en telefoonnummer (s) van de PD (‘s) / PI (‘ s)
    • Namen van andere belangrijke personeelsleden
    • Deelnemende instelling (en)
    • Nummer en titel van deze financieringsmogelijkheid

    De intentieverklaring moet worden gestuurd naar:

    E-mail: NIMHpeerreview@mail.nih.gov

    Paginalimieten

    Alle paginabeperkingen die worden beschreven in de SF424-toepassingsgids en de

    Tabel met paginalimieten

    moet gevolgd worden

    Instructies voor het indienen van aanvragen

    Het volgende gedeelte vormt een aanvulling op de instructies in de SF424 (R & R) -aanbiedinggids en moet worden gebruikt voor het voorbereiden van een toepassing op deze FOA.

    SF424 (R & R) Cover

    Alle instructies in de toepassingshandleiding van de SF424 (R & R) moeten worden gevolgd.

    SF424 (R & R) Project / prestatiesitesites

    Alle instructies in de toepassingshandleiding van de SF424 (R & R) moeten worden gevolgd.

    SF424 (R & R) Andere projectinformatie

    Alle instructies in de toepassingshandleiding van de SF424 (R & R) moeten worden gevolgd.

    SF424 (R & R) Senior / sleutelpersoonprofiel

    EENDe instructies in de SF424 (R & R) toepassingsgids moeten worden gevolgd. P>