Genetisch risico op ADHD manifesteert zich in de hersenstructuur in de kindertijd

Genetisch risico op ADHD manifesteert zich in de hersenstructuur in de kindertijd

februari 14, 2019 0 Door admin

CBD Olie kan helpen bij ADHD. Lees hoe op MHBioShop.com


Huile de CBD peut aider avec TDAH. Visite HuileCBD.be


Er is maar heel weinig wetenschappelijk bewijs beschikbaar over de vraag of het genetische risico voor het ontwikkelen van specifieke psychiatrische stoornissen of cognitieve kenmerken zich vanaf de kindertijd manifesteert in de hersenstructuur en tot op heden hebben studies zich voornamelijk gericht op volwassen populaties. De vraag blijft onbeantwoord. Nieuw bewijs is nu geleverd door een onderzoek geleid door een onderzoeker van het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), een centrum ondersteund door “la Caixa”, dat gegevens uit een groot pediatrisch monster analyseerde.

De studie, die is gepubliceerd in het Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry , analyseerde gegevens van een steekproef van 1.139 jongens en meisjes van 10 jaar oud, ontleend aan het Nederlandse Generation R Study-cohort. Met behulp van polygenische risicoscores op basis van genetische gegevens, berekenden de auteurs de genetische vatbaarheid van elke deelnemer voor vijf psychiatrische stoornissen en twee cognitieve kenmerken. De polygene scores werden berekend op basis van de meest recente bevindingen van genoom-brede associatiestudies verkregen uit monsters waaronder duizenden deelnemers. Regressieanalyse werd gebruikt om te testen op associaties tussen de polygene risicoscores en de resultaten van beeldvorming door magnetische resonantie. De resultaten toonden aan dat het totale hersenvolume meestal groter was bij kinderen met hogere polygene scores gerelateerd aan intelligentie of opleidingsniveau.

Daarentegen was bij deelnemers met een hoger polygenisch risico op aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) het volume van de caudate nucleus, een van de structuren waaruit de hersenen bestaan, kleiner. ISGlobal-onderzoeker Silvia Alemany, hoofdauteur van de studie, licht toe: “Deze bevinding is significant omdat, hoewel de associatie tussen ADHD en een kleinere caudate nucleus nu als een consistente bevinding wordt beschouwd, het betrokken mechanisme nog steeds slecht wordt begrepen. deze studie geeft aan dat de associatie zou kunnen worden verklaard door genetische varianten die verband houden met ADHD “.

De analyse toonde aan dat morfologische verschillen in de caudate nucleus gedeeltelijk de associatie tussen genetische risico’s voor ADHD en aandachtsproblemen bij jongens kunnen verklaren; deze associatie werd echter niet waargenomen bij meisjes. “ADHD komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en de redenen voor dit verschil worden nog steeds onderzocht”, legt Silvia Alemany uit. “En onze bevindingen suggereren dat de genetische varianten geassocieerd met ADHD anders kunnen werken in het brein van jongens en meisjes.”

Polygenisch risico werd berekend voor vijf psychiatrische aandoeningen: ADHD, autismespectrumstoornissen, schizofrenie, bipolaire stoornis en ernstige depressie. ADHD was de enige aandoening waarvan werd vastgesteld dat deze significant geassocieerd was met het volume van elk deel van de hersenen.

“Deze studie was gebaseerd op gegevens verzameld op een specifiek punt in het leven van de deelnemers”, legt de hoofdauteur uit. “Er is meer onderzoek nodig naar het meten van het brein in de tijd om te bepalen of het polygenische risico voor psychiatrische stoornissen of cognitieve kenmerken gerelateerd is aan veranderingen in ontwikkelingsroutes.”

###

Referentie

Silvia Alemany, Philip R. Jansen, Ryan L. Muetzel, Natália Marques, Hanan El Marroun, Vincent WV Jaddoe, Tinca JC Polderman, Henning Tiemeier, Danielle Posthuma, Tonya White. Gemeenschappelijke polygene variaties voor psychiatrische stoornissen en cognitie in relatie tot hersenmorfologie in de algemene pediatrische populatie. Tijdschrift van de American Academy of Child & Adolescent Psychiatry DOI: https: / / doi. org / 10. 1016 / j. jaac. 2018. 09. 443

Disclaimer: AAAS en EurekAlert! zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van persberichten die op EurekAlert zijn geplaatst! door bijdragende instellingen of voor het gebruik van informatie via het EurekAlert-systeem.


CBD Olie kan helpen bij ADHD. Lees hoe op MHBioShop.com


Huile de CBD peut aider avec TDAH. Visite HuileCBD.be


Lees meer